MODERN WORKING GIRL

Spring Photoshoot for SHOP MDL BG

Style: Yana Lalova

Assistant Stylists: Maya Karanesheva & Mariya Vassileva

MUA: Daniela Tsvetkova Makeup Artist

Model: Katrin @ Ivet Fashion Model Agency