RED, GREEN & GOLD

Holiday Photoshoot for online store SHOP MDL BG

Style: Maya Karanesheva & Mariya Vassileva

Hair & Make-up: Make Up by Greta Stefanova

Model: Alexandra @ Ivet Fashion Model Agency